Tunniste Palveluväylässä: FI.GOV.0245437-2.VTJmutpa

VTJ-muutosrajapinta

VTJ-muutosrajapinnan avulla julkishallinnon organisaatio voi pitää rekisterinsä ajan tasalla väestötietojärjestelmän tietojen suhteen. Palvelu soveltuu suurten rekisterien päivittämiseen.

Lue lisää: https://dvv.fi/vtj-muutosrajapinta

Mitä käyttö edellyttää?

VTJ-muutosrajapinnan käyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää tietolupaa. Kunnille, sairaanhoitopiireille ja kuntayhtymille on jo myönnetty kattolupa VTJ-muutosrajapinnan käyttöön.

VTJ-muutosrajapinnan tilauksen yhteydessä on annettava selvitys tietojen suojauksesta ja käyttötarkoituksesta.

Mitä palvelun käyttöönotto ja käyttö maksaa?

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönoton yhteydessä asiakkaalle välitetään kertaluonteisesti väestöjärjestelmästä luovutettaviksi sovitut tiedot. Perustietotoimituksen hinta: Väestötietojärjestelmän tiedot 0,011 €/henkilön tiedot (tietoyksikkö).

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lukumääräperusteista alennusta silloin, kun tietojen luovutus ylittää 2 900 000 tietoyksikköä. Näissä toimituksissa tietoyksikkömaksu on 0,006 €.

Perustietotoimitus on maksuton silloin, kun nykyisen muutostietopalvelun asiakas siirtyy uuden VTJ-muutosrajapinnan käyttäjäksi.

Palvelun käyttö on perustietotoimituksen jälkeen maksutonta valtion ja kuntien viranomaisille.

Miten palvelun saa käyttöönsä?

Hae tietolupaa Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa: https://asiointi.dvv.fi/

Lisätietoja

Ylläpitäjä muutostietopalvelu@dvv.fi
Viimeksi päivitetty syyskuuta 14, 2021, 11:02 (UTC)
Luotu elokuuta 6, 2020, 21:30 (UTC)
Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Ylläpitäjän puhelinnumero
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 0245437-2
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) VTJmutpa