DVV

Huoltotietojen ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Kuvaus

Mitä palvelu tarjoaa?

Digi- ja väestötietoviraston lapsen huoltotietojen ilmoittamisen rajapinta ”vtjlapsihuolto” on tarkoitettu kunnille, kuntayhtymille, käräjä- ja hovioikeuksille, joilla on velvollisuus ilmoittaa lapsen huoltotietoja väestöjärjestelmään.

Palvelun rajapinnassa on kolme metodia, joilla voitte korvata nykyisen huoltotiedon uusilla tiedoilla, lisätä jonkun uuden tiedon olemassa olevaan huoltoon tai päivittää esimerkiksi jonkun yksittäisen huoltotiedon päättyneeksi.

Huoltotietoja ovat

  • lapsen huoltajat/tiedonsaantioikeutetut
  • huollon asumistieto (kenen huoltajan luona lapsi asuu pääasiallisesti)
  • joko päätös- ja tiedonsaantioikeuksia tai huollon päätös tekstinä (sisältönä).

Mitä käyttö edellyttää?

Käyttö edellyttää, että teillä on annettu ilmoituslupa ja tunnuksella oikeudet rajapinnan käyttöön. Ennen käyttöä, teidän on testattava sovelluksenne ja saatava siitä toimintahyväksyntä. Tunnus on organisaatiokohtainen.

Mitä palvelun käyttöönotto ja käyttö maksaa?

Liittyminen ja sen käyttäminen on julkishallinnolle ja yksityiselle sektorille maksutonta. Asiakasorganisaatio vastaa kuitenkin itse palvelun käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista.

Miten palvelun saa käyttöönsä?

Hae ilmoituslupaa Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa: https://asiointi.dvv.fi/ Muista mainita kenen sovellus teillä on käytössä, koska eri toimittajalla on eri käyttölupa.

Ilmoitusluvan hakemiseen liittyvissä kysymyksissä auttaa ilmoitusliikenne@dvv.fi

Tunniste Palveluväylässä

FI.GOV.0245437-2.VTJLapsihuolto

Palvelut

Liitteet

Asiasanat

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 0245437-2
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) VTJLapsihuolto