Verohallinto

Veron tietopalvelurajapinnat

Kuvaus

Tietopalvelun alijärjestelmä sisältää Verohallinnon Tietopalvelun tarjoamia verotustietojen rajapintoja. Rajapinnat on suunnattu vain niille organisaatioille, joilla on laissa säädetty tiedonsaantioikeus.

Edellytyksinä rajapintojen käytölle ovat:

Lisätietoja tietoluvasta: tietoluvat@vero.fi.

Lisätietoja Verohallinnon Tietopalvelun tuottamista rajapinnoista: YHT.GenTax_TIPA@vero.fi.

Tunniste Palveluväylässä

FI.GOV.0245458-3.vero_tipa_server_prod

Palvelut

Liitteet

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 0245458-3
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) vero_tipa_server_prod