Etelä-Savon työ- ja...

CloudiaUspaIntegraatio

Kuvaus

Cloudia-USPA integraatio: ”Kilpailutusaineiston siirto Cloudiasta asianhallintajärjestelmä USPAan”

Integraation käytännön asiakirjojen siirron vaiheet: USPAssa tehdään hankkeen avaus ja avaustoimenpide. Saadaan diaarinumero, joka kirjataan Cloudian palvelun hankintailmoitukseen. Tämä muodostaa yhteyden Cloudian ja USPAn välillä. Palvelu siirtää automaattisesti eri vaiheiden jälkeen kaikki kilpailutuksen aineistot asianhallintajärjestelmään (USPA). Vaiheistus:

  • Hankintailmoitus/tarjouspyyntö liitteineen (siirto 1)
  • Kysymykset/vastaukset
  • Avauspöytäkirja (siirto 2)
  • Tarjoukset
  • Mahdolliset tarjousten täsmennykset
  • Hankintapäätös liitteineen (vertailutaulukko) (siirto 3)
  • Jälki-ilmoitus (siirto 4)

Cloudia-USPA integraation käyttäjällä on oltava riittävät käyttöoikeudet molempiin palveluihin.

Tunniste Palveluväylässä

FI.GOV.2296962-1.CloudiaUspaIntegraatio

Palvelut

Liitteet

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Ylläpitäjä Keha-keskus
Ylläpitäjän sähköposti keha@ely-keskus.fi
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 2296962-1
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) CloudiaUspaIntegraatio