OpiskelijanKaikkiTiedot.v1 Service bus identifierare: FI.ORG.0920632-0.Virta-OTP.OpiskelijanKaikkiTiedot.v1

Från sammanfattningen av denna API

Source: virta-otp

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad Mars 12, 2018
Skapad September 17, 2016
Filformat WSDL
X-Road service code OpiskelijanKaikkiTiedot
X-Road service version v1