CSC

virta-otp

Subsystemets information

Kod i Informationsleden

FI.ORG.0920632-0.Virta-OTP

Beskrivning

VIRTA-opintotietopalvelun tiedot ovat olleet hyödynnettävissä kansallisen palveluväylän kautta elokuusta 2016 alkaen.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu sisältää tiedot opintosuorituksista (ml. tutkinnot) ja niiden arvosanoista, tiedot opiskelijoista sekä näiden opiskeluoikeuksista, lukukausi-ilmoittautumisista ja kansainvälistä liikkuvuusjaksoista. Opintosuoritustiedot ovat saatavissa tietovarannosta sekä tutkintoon johtavasta että tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Muu tietosisältö ei ole tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien osalta täysin kattava.

Tjänster

Mer information

Fält Värde
Administratör CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Administratörens e-post virta@csc.fi
Administratörens telefon +35894572001
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) ORG
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0920632-0
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) Virta-OTP