CSC

virta-otp

Subsystem information

Service Bus-identifierare

FI.ORG.0920632-0.Virta-OTP

Beskrivning

VIRTA-opintotietopalvelun tiedot ovat olleet hyödynnettävissä kansallisen palveluväylän kautta elokuusta 2016 alkaen.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu sisältää tiedot opintosuorituksista (ml. tutkinnot) ja niiden arvosanoista, tiedot opiskelijoista sekä näiden opiskeluoikeuksista, lukukausi-ilmoittautumisista ja kansainvälistä liikkuvuusjaksoista. Opintosuoritustiedot ovat saatavissa tietovarannosta sekä tutkintoon johtavasta että tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Muu tietosisältö ei ole tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien osalta täysin kattava.

Tjänster

Mer information

Giltig sedan
Giltig till
Källa https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/VIRTA-opintotietopalvelu
Administratör CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Administratörens e-post virta@csc.fi
Administratörens telefon +35894572001
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) ORG
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0920632-0
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) Virta-OTP
environment production
shared_resource yes