CSC

virta-otp

Beskrivning

VIRTA-opintotietopalvelun tiedot ovat olleet hyödynnettävissä kansallisen palveluväylän kautta elokuusta 2016 alkaen.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu sisältää tiedot opintosuorituksista (ml. tutkinnot) ja niiden arvosanoista, tiedot opiskelijoista sekä näiden opiskeluoikeuksista, lukukausi-ilmoittautumisista ja kansainvälistä liikkuvuusjaksoista. Opintosuoritustiedot ovat saatavissa tietovarannosta sekä tutkintoon johtavasta että tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Muu tietosisältö ei ole tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien osalta täysin kattava.

Kod i Informationsleden

FI.ORG.0920632-0.Virta-OTP

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Administratör CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Administratörens e-post virta@csc.fi
Administratörens telefon +35894572001
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) ORG
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0920632-0
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) Virta-OTP