CSC

virta-otp

Subsystem information

Service bus identifier

FI.ORG.0920632-0.Virta-OTP

Description

VIRTA-opintotietopalvelun tiedot ovat olleet hyödynnettävissä kansallisen palveluväylän kautta elokuusta 2016 alkaen.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu sisältää tiedot opintosuorituksista (ml. tutkinnot) ja niiden arvosanoista, tiedot opiskelijoista sekä näiden opiskeluoikeuksista, lukukausi-ilmoittautumisista ja kansainvälistä liikkuvuusjaksoista. Opintosuoritustiedot ovat saatavissa tietovarannosta sekä tutkintoon johtavasta että tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Muu tietosisältö ei ole tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien osalta täysin kattava.

Services

Additional Info

Field Value
Description
Keywords
Maintainer CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Maintainer Email virta@csc.fi
Maintainer phone number +35894572001
Visibility
Allowed Organizations
Valid since
Valid until
Data Exchange Layer environment (X-Road instance) FI
Organisation type (X-Road member class) ORG
Organisation code (Business ID, X-Road member code) 0920632-0
Organisation code (Business ID, X-Road member code) Virta-OTP