DVV

SAHAClient

Subsystemets information

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245437-2.SAHAClient

Beskrivning

Alijärjestelmä ei tarjoa palveluita, vaan pelkästään hyödyntää Suomi.fi-Palveluväylän kautta saatavaa tietoa.

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245437-2
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) SAHAClient