Ruokavirasto

RUVI-DIGIA-SNELLMAN_ELAINTENPITAJAT-PROD

Subsystem information

Service Bus-identifierare

FI.GOV.2911686-7.RUVI-DIGIA-SNELLMAN_ELAINTENPITAJAT-PROD

Beskrivning

Mer information

Giltig sedan
Giltig till
Källa None
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2911686-7
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) RUVI-DIGIA-SNELLMAN_ELAINTENPITAJAT-PROD