MML

MMLVTJKysely

Service Bus-identifierare: FI.GOV.0245954-4.MMLVTJKysely

Mer information

Senast uppdaterad augusti 6, 2020, 21:32 (UTC)
Skapad augusti 6, 2020, 21:32 (UTC)
Giltig sedan
Giltig till
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245954-4
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) MMLVTJKysely