Subsystem

I subsystemen hittar du de tjänster som erbjuds av organisationerna som anslutit sig till Informationsleden och beskrivningar av dem. Subsystemet används för att tillhandahålla tjänster via Informationsleden och för att ansluta systemen som utnyttjar tjänsterna till Informationsleden.

Om du vill ta i bruk en tjänst, bekanta dig med anvisningarna om att ta i bruk tjänster och kontakta den organisation som tillhandahåller tjänsten.

1 subsystem
  • BDSförfrågan-gränssnittet

    BDSförfrågan-gränssnittet Vad erbjuder tjänsten? Via BDSförfrågan-gränssnittet kan en organisation inom den offentliga eller privata sektorn söka uppgifter i realtid i befolkningsdatasystemet direkt i sitt eget datasystem. Via BDSförfrågan-gränssnittet kan organisationen söka uppgifter i befolkningsdatasystemet för behandling i realtid...
    • XML
    • XSD
    • WSDL
Du kan också komma åt det här registret med hjälp av API(se API-dokumentation).