Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen (traficom.fi).

Transport- och kommunikationsverket Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation (traficom.sv)

The Finnish Transport and Communications Agency Traficom is an authority serving people and businesses in licence, registration and approval matters related to transport and communications (traficom.en)