Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Soite tarjoaa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita Keski-Pohjanmaan alueen asukkaille saumattomien palveluketjujen muodossa.

P​alveluihimme kuuluvat:

 • Päivystyspalvelut

 • Avoterveydenhuolto

 • Suun terveydenhuolto

 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 • Laboratorio- ja kuvantamispalvelut

 • Lääkehuolto

 • Kuntoutus

 • Erikoissairaanhoito

 • Perhepalvelut

 • Aikuisten sosiaalipalvelut

 • Vammaispalvelut

 • Väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvat vanhustenpalvelut

​​​Haluamme taata alueen asukkaille heidän tarvitsemansa palvelut, lähipalvelujen saannin sekä alueen erikoisosaamisen ja päivystävän sairaalan palvelut.

Jäsenkuntia Soite-kuntayhtymässä on kymmenen, joiden yhteenlaskettu väestöpohja on noin 78 000 henkilöä, mutta käytännössä Soite-kuntayhtymään kuuluva erikoissairaanhoidon osa, Keski-Pohjanmaan keskussairaala, on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle. Soiten jäsenkunnat ovat: Kokkola, Kannus, Kruunupyy, Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Toholampi, Perho sekä Reisjärvi (osajäsen).

Soite-kuntayhtymän tunnuslause on ”Ihminen keskiössä”. Tuon tunnuslauseen ja perusperiaatteen ympärille tiivistyy koko keskipohjalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusajatus. Soitessa palvelut yhdistetään asiakas- ja potilaslähtöisellä tavalla, jossa sekä sosiaali- että terveydenhuollon yksiköt toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä. Soitessa työskentelee noin 3600 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoitotyön henkilöstö sekä lääkärit.