KEHA-keskus

YritystenSahkoinenAsiointi

Tunniste Palveluväylässä: FI.GOV.2296962-1.YritystenSahkoinenAsiointi

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty elokuuta 6, 2020, 21:32 (UTC)
Luotu elokuuta 6, 2020, 21:32 (UTC)
Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Ylläpitäjän puhelinnumero
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 2296962-1
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) YritystenSahkoinenAsiointi