Arek Oy

testPensionProvider

Alijärjelmän tiedot

Tunniste Palveluväylässä

FI.COM.1854051-5.testPensionProvider

Kuvaus

Palvelut

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Kuvaus
Asiasanat
Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Ylläpitäjä
Ylläpitäjän sähköposti
Ylläpitäjän puhelinnumero
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) COM
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 1854051-5
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) testPensionProvider
Käyttöoikeuksien rajoitukset
Sallitut organisaatiot