Taloustutka Oy

maksukyvyttomyysrekisteri-client

Tunniste Palveluväylässä: FI.COM.1058186-5.maksukyvyttomyysrekisteri-client

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty toukokuu 11, 2021, 04:09 (UTC)
Luotu toukokuu 11, 2021, 04:09 (UTC)
Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Ylläpitäjän puhelinnumero
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) COM
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 1058186-5
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) maksukyvyttomyysrekisteri-client