KEHA-keskus

atventiteettirajapinnat

Tunniste Palveluväylässä: FI.GOV.2296962-1.ATVEntiteettiRajapinnat

Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut.

Asiakastietovarannon atventiteettirajapinnat mahdollistavat tietojärjestelmille entiteettikohtaiset täsmähaut ja -tallennukset asiakastietovarannon asiakasrekisteriin ja tapahtumatietovarantoon. Palvelu on tarkoitettu asiakastietovarannosta tietoja hakeville järjestelmille (esim. asiointipalvelut) ja asiakastietovarannon tietoja ylläpitäville toimijoille.

Palvelun käyttäminen edellyttää liittymistä ATV-toimijoiden joukkoon. Palvelu on maksullinen.

Rajapintakuvaus löytyy ATV-wikistä: https://dev.azure.com/ahti/Y-ATV/_wiki/wikis/Y-ATV.wiki/116/Y-ATV-Wiki

Palvelut

Alijärjestelmän lisätiedot

Lisätietoja

Ylläpitäjä keha@ely-keskus.fi
Viimeksi päivitetty kesäkuu 3, 2021, 11:07 (UTC)
Luotu marraskuu 24, 2016, 08:28 (UTC)
Voimassaolo alkaa
Voimassaolo päättyy
Ylläpitäjän puhelinnumero
Palveluväylän ympäristö (X-Road instance) FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class) GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code) 2296962-1
Alijärjestelmän nimi (X-Road subsystem code) ATVEntiteettiRajapinnat