KEHA-keskus

atventiteettirajapinnat

Beskrivning

Asiakastietovaranto (ATV) on julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisista asiakkaista koostuva asiakasrekisteri, näiden tahojen ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto, sekä näihin tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut.

Asiakastietovarannon atventiteettirajapinnat mahdollistavat tietojärjestelmille entiteettikohtaiset täsmähaut ja -tallennukset asiakastietovarannon asiakasrekisteriin ja tapahtumatietovarantoon. Palvelu on tarkoitettu asiakastietovarannosta tietoja hakeville järjestelmille (esim. asiointipalvelut) ja asiakastietovarannon tietoja ylläpitäville toimijoille.

Palvelun käyttäminen edellyttää liittymistä ATV-toimijoiden joukkoon. Palvelu on maksullinen.

Rajapintakuvaus löytyy ATV-wikistä: https://dev.azure.com/ahti/Y-ATV/_wiki/wikis/Y-ATV.wiki/116/Y-ATV-Wiki

Kod i Informationsleden

FI.GOV.2296962-1.ATVEntiteettiRajapinnat

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Administratörens e-post keha@ely-keskus.fi
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2296962-1
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) ATVEntiteettiRajapinnat