Skatteförvaltningen

Organisationens uppgifter

Organisationens Skatteförvaltningen logo

Beskrivning

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. Skatteintäkter på över 50 miljarder euro redovisas varje år. Vi tryggar inflödet av skatter genom föregripande handledning, god service och en trovärdig kontroll av skatteinflödet. Vårt mål är att hjälpa kunderna att agera på egen hand och på rätt sätt. Skatteförvaltningens kunder är privatpersoner, företag och organisationer.

Kontaktuppgifter

Webbplatsens adress:
Skatteförvaltningens webbplats

Uppgifter som hänför sig till X-Road

Informationsledens miljö (X-Road instance):
FI
Organisationstyp (X-Road member class):
GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code):
0245458-3