Valtori TUVE-yksikko

Organisationens uppgifter

Uppgifter som hänför sig till X-Road

Informationsledens miljö (X-Road instance):
FI
Organisationstyp (X-Road member class):
GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code):
2406079-6