Suomen metsakeskus

Skogscentralen distribuerar information om skogarna i Finland, främjar skogsnäringarna och övervakar att skogslagstiftningen följs.

Contact Information

E-postadress:
kundtjanst@skogscentralen.fi, kirjaamo@metsakeskus.fi

X-Road related information

X-Road instance:
FI
X-Road member class:
GOV
X-Road member code:
2440921-4