Suomen metsakeskus

Skogscentralen distribuerar information om skogarna i Finland, främjar skogsnäringarna och övervakar att skogslagstiftningen följs.

Kontaktuppgifter

E-postadress:
kundtjanst@skogscentralen.fi, kirjaamo@metsakeskus.fi

Uppgifter som hänför sig till X-Road

Informationsledens miljö (X-Road instance):
FI
Organisationstyp (X-Road member class):
GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code):
2440921-4