Rovaniemen kaupunki

Rovaniemi on kehittyvä yli 61 000 asukaan kaupunki, jossa arktisuus nähdään mahdollisuutena. Monikulttuurinen Rovaniemi on kansainvälisesti tunnettu joulupukin kotikaupunki sekä matkailu- ja osaamiskeskittymä. Alueen verkostomainen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa säännöllisesti uusia innovaatiota. Vilkas yritystoiminta parantaa työllistymismahdollisuuksien syntymistä. Arktinen olosuhdeosaaminen on kaupungin keskeinen vetovoimatekijä.

Uppgifter som hänför sig till X-Road

Informationsledens miljö (X-Road instance):
FI
Organisationstyp (X-Road member class):
MUN
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code):
1978283-1