KELA

Organisationens uppgifter

Beskrivning

Folkpensionsanstalten sörjer för den sociala tryggheten i livets olika skeden för alla som bor i Finland och för många finländare som bor utomlands.

Kontaktuppgifter

E-postadress:
viestinta@kela.fi

Uppgifter som hänför sig till X-Road

Informationsledens miljö (X-Road instance):
FI
Organisationstyp (X-Road member class):
GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code):
0246246-0