Istekki

About the organization

Uppgifter som hänför sig till X-Road

Informationsledens miljö (X-Road instance):
FI
Organisationstyp (X-Road member class):
COM
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code):
2292633-0