Inarin kunta

Uppgifter som hänför sig till X-Road

Informationsledens miljö (X-Road instance):
FI
Organisationstyp (X-Road member class):
MUN
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code):
0190758-7