CSC Tieteen tietotekniikan keskus

https://www.csc.fi/fi

Uppgifter som hänför sig till X-Road

Informationsledens miljö (X-Road instance):
FI
Organisationstyp (X-Road member class):
ORG
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code):
0920632-0
Organisationens CSC logo