API:er

Subsystems lists services and service descriptions offered by organisations that have joined the Suomi.fi Data Exchange Layer. A subsystem is used to provide services through the Data Exchange Layer and connect systems that are used for consuming services to the Data Exchange Layer.

If you wish to implement a service that is listed in the API Catalogue, read our instructions on implementing services and contact the service provider.

1 API:er
  • Handelregisteruppgifter

    Handelsregistret är ett officiellt och offentligt register över företag, bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar. Handelsregisteruppgifterna är tillgängliga i informationstjänsten Virre, som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Via gränssnittet för Virre kan du söka information med FO-nummer.
    • PDF
    • WSDL
    • ZIP
Du kan också komma åt katalogen via API (se API-dokumentation).