PRH

ytjsa-asrek-client

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0244683-1.ytjsa-asrek-client

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0244683-1
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) ytjsa-asrek-client