Subsystem information

Kod i Informationsleden

FI.COM.2292633-0.YTJClient

Beskrivning

Mer information

Fält Värde
Beskrivning
Keywords
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Synlighet
Allowed Organizations
Giltig sedan
Giltig till
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) COM
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2292633-0
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) YTJClient