Subsystem information

Service Bus-identifierare

FI.ORG.1057822-8.ytj-tiedot-client

Beskrivning

Tjänster

Mer information

Giltig sedan
Giltig till
Källa None
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) ORG
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 1057822-8
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) ytj-tiedot-client