WCargo Oy

Wcargo-FINTARIC-client-PROD

Subsystem information

Service Bus-identifierare

FI.COM.1821718-7.Wcargo-FINTARIC-client-PROD

Beskrivning

Mer information

Giltig sedan
Giltig till
Källa None
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) COM
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 1821718-7
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) Wcargo-FINTARIC-client-PROD