Pomarkun kunta

vtjmutpa-pomarkku-client

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.MUN.0136610-0.vtjmutpa-pomarkku-client

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) MUN
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0136610-0
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) vtjmutpa-pomarkku-client