Kalajoen kaupunki

vtjmutpa-kalajoki-client

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.MUN.0185924-7.vtjmutpa-kalajoki-client

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) MUN
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0185924-7
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) vtjmutpa-kalajoki-client