Ikaalisten kaupunki

vtjmutpa-ikaalinen-client

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.MUN.0203797-4.vtjmutpa-ikaalinen-client

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) MUN
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0203797-4
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) vtjmutpa-ikaalinen-client