Iin kunta

vtjmutpa-ii-client

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.MUN.2054621-1.vtjmutpa-ii-client

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) MUN
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2054621-1
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) vtjmutpa-ii-client