Enonkosken kunta

vtjmutpa-enonkoski-client

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.MUN.0163687-9.vtjmutpa-enonkoski-client

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) MUN
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0163687-9
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) vtjmutpa-enonkoski-client