Keski-Suomen hyvinvointialue

vtj-kshva-kuntalaskutus-client

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.MUN.3221318-2.vtj-kshva-kuntalaskutus-client

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) MUN
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 3221318-2
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) vtj-kshva-kuntalaskutus-client