Valtori

vrk-message-push-client

Subsystem information

Service Bus-identifierare

FI.GOV.2574261-7.vrk-message-push-client

Beskrivning

Mer information

Giltig sedan
Giltig till
Källa None
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2574261-7
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) vrk-message-push-client