Turun kaupunki

TurkuEVAKAvtj_prod

Subsystem information

Kod i Informationsleden

FI.MUN.0204819-8.TurkuEVAKAvtj_prod

Beskrivning

Mer information

Fält Värde
Beskrivning
Keywords
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Synlighet
Allowed Organizations
Giltig sedan
Giltig till
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) MUN
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0204819-8
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) TurkuEVAKAvtj_prod