Tulli

Tulli-VEROTUSTIETOHAKU-client

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245442-8.Tulli-VEROTUSTIETOHAKU-client

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245442-8
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) Tulli-VEROTUSTIETOHAKU-client