SPL Company Oy

SPLClient

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.COM.2871479-3.SPLClient

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) COM
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2871479-3
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) SPLClient