S-Pankki Oy

spankkikapaprod

Subsystem information

Kod i Informationsleden

FI.COM.2557308-3.spankkikapaprod

Beskrivning

Tjänster

Mer information

Fält Värde
Beskrivning
Keywords
Giltig sedan
Giltig till
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) COM
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 2557308-3
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) spankkikapaprod
Begränsningar i åtkomsträttigheterna
Allowed Organizations