Saltviks kommun

SALTVIK-REGTECH

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.MUN.0205119-4.SALTVIK-REGTECH

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) MUN
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0205119-4
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) SALTVIK-REGTECH