Suomen Ymparistokeskus

Ryhti-Syke-Service

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0996189-5.Ryhti-Syke-Service

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0996189-5
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) Ryhti-Syke-Service