Futunio Oy

prh-ytj-tiedot-client

Beskrivning

No description

Kod i Informationsleden

FI.COM.0282236-6.prh-ytj-tiedot-client

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) COM
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0282236-6
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) prh-ytj-tiedot-client