Oikeusministeriö

ORK_Uljas_client

Beskrivning

Ingen beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245974-7.ORK_Uljas_client

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245974-7
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) ORK_Uljas_client