Oikeusministeriö

ork-venla-client

Service Bus-identifierare: FI.GOV.0245974-7.ork-venla-client

Mer information

Senast uppdaterad september 15, 2021, 02:38 (UTC)
Skapad september 15, 2021, 02:38 (UTC)
Giltig sedan
Giltig till
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245974-7
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) ork-venla-client