Trafi

omatajoneuvot

Subsystem information

Kod i Informationsleden

FI.GOV.1031715-9.OmatAjoneuvot

Beskrivning

Tjänster

Mer information

Fält Värde
Beskrivning

Registerbeskrivning https://www.traficom.fi/sv/traficom/dataskydd-hos-traficom/register-och-datalager

Trafis priser och avgifter https://www.traficom.fi/sv/

Keywords
Giltig sedan 2016-06-20
Giltig till
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 1031715-9
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) OmatAjoneuvot
Begränsningar i åtkomsträttigheterna
Allowed Organizations