Trafi

omatajoneuvot

Beskrivning

Kod i Informationsleden

FI.GOV.1031715-9.OmatAjoneuvot

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Giltig sedan 2016-06-20
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 1031715-9
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) OmatAjoneuvot