CSC

Kuntatalouden tietopalvelu

Subsystem information

Service Bus-identifierare

FI.ORG.0920632-0.Kuntatalouden tietopalvelu

Beskrivning

Mer information

Giltig sedan
Giltig till
Källa None
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) ORG
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0920632-0
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) Kuntatalouden tietopalvelu