Subsystem information

Service Bus-identifierare

FI.MUN.0174666-4.KirjastoKeski

Beskrivning

Tjänster

Mer information

Giltig sedan
Giltig till
Källa None
Administratör
Administratörens e-post
Administratörens telefon
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) MUN
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0174666-4
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) KirjastoKeski
shared_resource no